Aikido

Wat is aikido?

Aikido is een sierlijke en effectieve budovorm voor jong en oud. Deze Japanse zelfverdedigingskunst kan zowel door dames als heren op elke leeftijd beoefend worden. Aikido is een ideale manier van lichamelijke ontspanning en geestelijke concentratie.

Aikido is een oosters principe waarbij ‘meegeven om te overwinnen’ centraal staat. Een aanval keert zich in Aikido altijd tegen de aanvaller. Door gebruik te maken van aanvalskracht en richting weet de Aikidoka door middel van werp- of klemtechnieken de aanvaller onder controle te brengen.

De bewegingsvorm in Aikido is elegant en soepel waarbij kracht een bescheiden rol speelt. Aikidoka’s dragen over hun budokleding een wijde zwarte of donkerblauwe broekrok, (de traditionele kleding van de samurai). Aikido kent geen wedstrijden. Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van het aikido, heeft dat bepaald om te voorkomen dat door invloed van lichaamskracht en conditie de pure aikidotechnieken verloren zouden gaan. Ook heeft Ueshiba dat bepaald om te voorkomen dat door competitie het principe van harmonie te niet gedaan zou worden.

Aikido wordt wel het meest complete budo genoemd omdat het in technisch opzicht relaties heeft met alle budovormen en in de beoefening ook gebruik gemaakt wordt van zwaard- en stoktechnieken.

O’Sensei

O’Sensei, de oprichter van de Aikido, Morihei Ueshiba, werd geboren op 14 December 1883. Hij leerde het eerst Jujutsu aan de Kito-ryu dojo en zwaardvechten in het Shinkage Ryu training center. Een sterke aanval van Beri-Beri brachten hem opnieuw thuis, waar hij later huwde met Itogawa Hatsu.Gedurende de Russisch-Japanese oorlog wilde hij dienst nemen in het leger, maar voldeed niet aan de minimum lichaamslengte. Hij werd zeer boos en ging meteen de bossen in om aan de bomen te gaan hangen met de bedoeling zijn lichaam uit te rekken. Bij zijn volgende poging om door het leger te worden aanvaard slaagde hij wel en werd een infanterie-man in 1903.

Het leger beviel hem niet echt. Toen hij terug thuis kwam had zijn vader een dojo gebouwd en had de welbekende Jujutsu leraar Takaki Kiyoichi ingehuurd. Later in Hokkaido zou Morihei Ueshiba ook Sokaku Takeda ontmoeten, grootmeester in de Daito-ryu Aiki Jutsu. Morihei Ueshiba was zo onder de indruk dat hij zich volledig aan de oefeningen wijdde.

Op de terugreis naar huis, waar zijn vader op sterven lag, stopte hij impulsief in Ayabe, hoofdkwartier van de nieuwe Omoto-kyo religie. Hier ontmoette hij Deguchi Onisaburo, het hoofd van die organisatie. Toen hij eindelijk thuis kwam was zijn vader al gestorven. Morihei Ueshiba verkocht het land van zijn voorvaderen en verhuisde naar Ayabe om de Omoto-kyo te bestuderen, wat hij 8 jaar lang deed. Ondertussen gaf hij er ook les in Budo.

Deguchui was een echte pacifist en naar zijn inzicht was het Morihei Ueshiba’s lot om de wereld de echte mening van Budo te leren : een eind aan al het vechten en agressie. En zo leek het ook te gaan. Ueshiba realiseerde zich dat het echte doel van de Budo de liefde was, die alle wezens beschermt en voedt. Toen zijn aantal leerlingen alsmaar groter werd en ook een aantal zeer bekende mensen er deel van uitmaakten, stimuleerde Deguschi Morihei Ueshiba om een eigen school op te zetten, los van de Omoto-kyo.

In 1927 richte Morihei Ueshiba zijn eigen dojo op te Tokyo, in het Ushigome district, de huidige site ook van de Aikido World Headquarters. Deze “Kobukan” was klaar in 1931. Tot aan het begin van Wereldoorlog II gaf Morihei Ueshiba les aan deze Kobukan en gaf ook speciale lessen aan de academies van politie en leger.

In 1942 verliet hij zijn ondertussen lege Kobukan en verhuisde opnieuw naar het platteland. Hij liet de Kobukan aan zijn zoon Kisshomaru Ueshiba en richtte een nieuwe dojo op in het dorp Iwamai in de Ibaraki Prefectuur. Hij bouwde er ook het bekende Aiki Shrine.

Iwama is verondersteld de geboorteplaats te zijn van het moderne Aikido, “de weg van de harmonie”. Eerder werd zijn systeem de Aikijutsu en later de Aiki-Budo genoemd, toen nog steeds veeleer een gevechtskunst dan een spiritueel pad. Morihei Ueshiba perfectioneerde en onderwees als de O’Sensei in Iwama voor het eerst officiëel de Aikido technieken en filosofie en dit tot aan zijn dood.

Op 26 april 1969 stierf de toen 86 jarige Morihei Ueshiba. Zijn laatste woorden waren voor zijn studenten. O’Sensei hield hen het volgende voor : “Aikido behoort tot de gehele wereld. Oefen niet uit egoïsme, maar voor alle mensen overal.”